VietChristian
VietChristian
httl.org

Một Cơ-đốc Nhân Là Gì?

Một Cơ-đốc Nhân Là Gì?

Công-vụ các Sứ-đồ 11:26b
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/24/2011; 1281 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 5:23:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1, France768.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sẵn Sàng Đón Chúa (Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa)2
2Chúa Jesus Nhập Thành Khải Hoàn (Mục Sư Hồ Vũ)2
3Phục Vụ Như Chúa Giê-xu (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Bắt Chước (Mục Sư Nguyễn Lập Mà)2
5Sống Trong Sạch Về Tình Dục (Sexual Purity) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.