VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Lòng Cam Kết Làm Môn đồ của Đấng Christ

Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/14/2011; 671 xem
Xem lần cuối 4/17/2019 17:32:18
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US10792.07 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khải Huyền 5 (Pasteur Christophe Paya)4
2Đức tin là gì? (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
3Hô-sa-na (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Lời Mời Ân Cần (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Những Người Còn Sống Thấy Chúa Sống (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.