VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Làm Thế Nào Để Bạn Có Một Mối Quan Hệ Mật Thiết Với Đức Thánh Linh

Rô-ma 8:5; 2 Cô-rinh-tô 13:14; Ê-phê-sô 4:30-32; Gia-cơ 4:5; 2 Cô-rinh-tô 1:21-22
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/14/2011; 1884 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 21:9:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 8, 2 Cô-rinh-tô 13, Ê-phê-sô 4, Gia-cơ 4, 2 Cô-rinh-tô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 8, 2 Cô-rinh-tô 13, Ê-phê-sô 4, Gia-cơ 4, 2 Cô-rinh-tô 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, , US60.42 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)9
2Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)3
3Quyền Năng Của Sự Cảm Tạ Và Ngợi Khen (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Sống Chủ Động (Mục Sư Lê Duy Tín)2
5Tại sao phải Tạ Ơn? (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.