VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Làm Thế Nào Để Bạn Có Một Mối Quan Hệ Mật Thiết Với Đức Thánh Linh

Rô-ma 8:5; 2 Cô-rinh-tô 13:14; Ê-phê-sô 4:30-32; Gia-cơ 4:5; 2 Cô-rinh-tô 1:21-22
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/14/2011; 1907 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 20:4:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 8, 2 Cô-rinh-tô 13, Ê-phê-sô 4, Gia-cơ 4, 2 Cô-rinh-tô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 8, 2 Cô-rinh-tô 13, Ê-phê-sô 4, Gia-cơ 4, 2 Cô-rinh-tô 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Sydney, Australia11523.01 phút
2Sydney, Australia11523.01 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)14
2Vài Lời Dạy Của Chúa Trong Tuần Thánh (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)3
3Thương Khó 1996 (HTTL Vũng Tàu) (Sưu Tầm)2
4Bóng Mát Của Vầng Đá (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Khử Trùng Đền Thờ Chuẩn Bị Đón Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.