VietChristian
VietChristian
svtk.net
Winter Photo

Làm Thế Nào Để Bạn Có Một Mối Quan Hệ Mật Thiết Với Đức Thánh Linh

Rô-ma 8:5; 2 Cô-rinh-tô 13:14; Ê-phê-sô 4:30-32; Gia-cơ 4:5; 2 Cô-rinh-tô 1:21-22
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/14/2011; 2186 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/19/2022 17:14:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 8, 2 Cô-rinh-tô 13, Ê-phê-sô 4, Gia-cơ 4, 2 Cô-rinh-tô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 8, 2 Cô-rinh-tô 13, Ê-phê-sô 4, Gia-cơ 4, 2 Cô-rinh-tô 1.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.