VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Cậy Quyền Chúa Để Ra Đi

Ma-thi-ơ 28:18-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 347 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/6/2019 2:30:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US23433.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
2Chúa Chịu Thống Khổ Vì Ai? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)5
3Bước Đi Trong Tình Yêu (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Ca Khúc Tâm Linh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Phép Đặt Tay (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.