VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Hướng Tới

Phi-líp 3:14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/3/2011; 364 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/22/2017 18:19:22
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US2732.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cẩn Thận Theo Lời Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)7
2Chiến Thắng Giê-ri-cô (Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn)7
3Tạ Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Minh)6
4Chúa, Đấng Quan Tâm (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)5
5Chữa Lành Sự Chia Rẽ (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng