VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Hướng Tới

Phi-líp 3:14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/3/2011; 335 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/25/2017 5:24:57
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1, Germany6615.23 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nhận Biết Chúa Cao Diệu Càng Hơn (Mục Sư Trần Quang Tuấn)6
2Sống Trong Đời Mới (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
3Vũ Khí Thuộc Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Binh Khí Tổng Hợp (Mục Sư Lê Văn Thái)3
5Làm Xấu Hổ Kẻ Khôn Ngoan (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng