VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Hướng Tới

Phi-líp 3:14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/3/2011; 350 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 7:12:1
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US1724.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lòng Ngay Thẳng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Trở Về Nhà Cha (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2
3Tầm Quan Trọng Của Khải Tượng (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
4Người Đau Bại (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Chúc Phước (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng