VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Những Người Ngu Dại Trong Cựu Ước

Những Người Ngu Dại Trong Cựu Ước

Thi-thiên 14:1; Gióp 2:9-10; Châm-ngôn 14:9
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/11/2011; 1291 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.27 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 14, Gióp 2, Châm-ngôn 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 14, Gióp 2, Châm-ngôn 14.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1, , US0.31 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cứ Tin (Mục Sư Đỗ Đình Song)5
2Từng Lời Nói (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Không Thể Làm Một Mình (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
4Lời Mời Ân Cần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Tìm Đấng Cứu Thế (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.