VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Tha Thứ

Tha Thứ

Ma-thi-ơ 6:12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/11/2011; 2286 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 0:54:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Bài Cầu Nguyện Chung.


SốKhách từMới xem
1, Thailand4241.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Hùng Mỗi Ngày Trong Cuộc Sống (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Cùng Chạy Với Những Con Người Vĩ Đại Của Chúa: Sa-ra (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
3Tôn Kính Chúa Bằng Của Dâng Phần Mười Và Các Của Dâng Khác (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Quyền năng của ngợi khen cảm tạ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Tâm Tình Khích Lệ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.