VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Tha Thứ

Tha Thứ

Ma-thi-ơ 6:12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/11/2011; 2363 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 21:41:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Bài Cầu Nguyện Chung.


SốKhách từMới xem
1San Jose, CA, US1641.39 phút
2Mountain View, CA, US1692.74 phút
3Mountain View, CA, US1693.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Thấy Mà Yêu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Làm Giàu Bất Chính (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Năm Mới Con Đường Mới (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
4Cùng Làm Việc Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1
5Ý Nghĩa Cuộc Đời Cơ Đốc Nhân (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.