VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Thượng Đế Nhân Từ

1 Giăng 4:7-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/18/2011; 441 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 7:56:44
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Giăng 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, Germany6289.88 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sứ Mạng Giảng Hòa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)2
2Bài Hát Tạ Ơn (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)2
4Vượt Qua Sự Ngã Lòng (Mục Sư Phan Minh Hội)2
5Thương Xót Người Khốn Cùng (Mục Sư Lê Thiện Dũng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.