VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Thượng Đế Chí Cao Và Chí Cận

Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/25/2011; 360 xem
Xem lần cuối 9/24/2019 3:2:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, France28569.18 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thi Hành Sự Kêu Gọi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
3Cầu Nguyện Và Tha Thứ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Tin Mừng Cho Muôn Dân (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Nhen Lên Cho Rực Sáng (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.