VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Thượng Đế Chí Cao Và Chí Cận

Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/25/2011; 408 xem
Xem lần cuối 1.04 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.