VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Làm Con Vua Thánh Trên Trời

Ga-la-ti 1:1-5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2081 xem 19 lưu
Xem lần cuối 6/29/2020 6:23:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 1.

Làm Con Vua Thánh Trên Trời.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam10830.65 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)42
2Hai Kẻ Thù (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Khi Hội Thánh Là Một Gia Đình (Mục Sư Nguyễn Tony)2
4ABC Khi Đối Phó Với Bịnh Dịch (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)2
5Chúng Ta Đã Được Tất Cả Rồi (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.