VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Sự Cám Dỗ Và Điều Ác

Sự Cám Dỗ Và Điều Ác

Ma-thi-ơ 6:13a
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/25/2011; 2086 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 20:25:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Bài Cầu Nguyện Chung.


SốKhách từMới xem
1, France91.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy (Mục Sư Phan Vĩnh Cự)5
2Lý Do Để Hiệp Một (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3Để Tâm Suy Nghĩ (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
4Hôn Nhân, Đời Sau, Và Sự Phục Sinh (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
5Phục Vụ Như Chúa Giê-xu (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.