VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Sự Cám Dỗ Và Điều Ác

Sự Cám Dỗ Và Điều Ác

Ma-thi-ơ 6:13a
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/25/2011; 2523 xem 13 lưu
Xem lần cuối 0.28 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Website, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Bài Cầu Nguyện Chung.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.