VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Đức Thánh Linh - Món Quà Thứ Hai Của Ân Điển

Đức Thánh Linh - Món Quà Thứ Hai Của Ân Điển

Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/2/2011; 1034 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 19:19:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 19.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2449.75 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Uy Quyền Trên Ma Quỷ (Phần 3) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
2Chiến Đấu Chống Lại Cám Dỗ (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
3Đặc Sai Mục Đích (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Chớ Nghi Ngờ Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Bài Cầu Nguyện Của Gia-bê (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.