VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Đầu Tư Vào Nước Trời

Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:10/16/2011; 1125 xem
Xem lần cuối 13.70 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 13.

Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA.


SốKhách từMới xem
1, , US13.97 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)42
2Biết Ơn Chúa: Trung Tín Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Đức Chúa Trời Của Gia-cốp (Mục Sư Nguyễn Văn Lý)2
4An Bình Cho Nhân Thế (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Hai Kẻ Thù (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.