VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Chúa Sẽ Xây Dựng Nhà Ngài

Chúa Sẽ Xây Dựng Nhà Ngài

Ma-thi-ơ 16:15-18
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:9/11/2011; 917 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 22:38:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France1244.55 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năm Mới Nếp Sống Mới (Mục Sư Lê Thanh Liêm)4
2Phước Hạnh Của Sự Tha Thứ (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
3Đặc Sai Mục Đích (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Đời Sống Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.