VietChristian
VietChristian
httl.org

Nguồn Phước: Khi Phục Vụ

Nguồn Phước: Khi Phục Vụ

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-8
Mục Sư Nguyễn Thành An
C:10/30/2011; 1253 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/23/2019 15:2:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, France4321.15 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vì Sao Chúng Ta Cần Nhau (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
2Một Ý Nghĩ Cần Loại Bỏ (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Thờ Phượng Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đổi Mới Từ Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Vượt Sông (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.