VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Autumn Photo

Những Đứa Con Lạc

Lu-ca 15:11-32
Pastor Michael Faber
C:11/6/2011; 486 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 2:52:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.