VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Giá Trị Hôn Nhân

Ma-thi-ơ 5:27-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/13/2011; 546 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 17:10:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US21997.45 phút
2Pensacola, FL, US21997.52 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Chớ Nghi Ngờ Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Ánh Sáng Cho Nhân Loại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Làm Chúa Hài Lòng (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Dâng Hiến Trong Đức Tin (Pastor Jason Bedell)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.