VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Được Ấn Chứng Bởi Đức Thánh Linh

Được Ấn Chứng Bởi Đức Thánh Linh

Ê-phê-sô 1:13-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/13/2011; 1967 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 17:4:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1.

Bài Ca Ân Phước, Lễ Tạ Ơn, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1101.87 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Biến Ếch Thành Hoàng Tử (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)4
2Lý Do Tôi Tin Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)4
3Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy (Mục Sư Phan Vĩnh Cự)2
4Vượt Qua Bão Táp (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Hỏi Chúa Khi Gặp Khổ Nạn (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.