VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Được Ấn Chứng Bởi Đức Thánh Linh

Được Ấn Chứng Bởi Đức Thánh Linh

Ê-phê-sô 1:13-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/13/2011; 1944 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.64 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1.

Bài Ca Ân Phước, Lễ Tạ Ơn, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.78 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quyết Không Chịu Ô Uế (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Để Phước Cho Con - Nguyên Tắc Dạy Con (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
3Khát Vọng Yêu Thương (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Bạn Sẽ Bị Muối Bằng Lửa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Những Chân Lý Đáng Nhớ Trong Thì Giờ Bất Ổn Định (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.