VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Tấm Lòng Biết Ơn

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/20/2016; 464 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.61 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.65 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Soi Sáng Nơi Tối Tăm (Mục Sư Ngô Đình Can)2
2Lời Cầu Nguyện Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Sống Yêu Thương (Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân)2
4Phúc Trùng Lai (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Danh Hiệu Cứu Chúa - Em-ma-nu-ên (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.