VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Chớ Quên Các Ân Huệ Ngài

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/20/2016; 388 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.89 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 17.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.94 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ghét (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Thâu Trữ Trong Mùa Gặt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Gương Mẫu Tuyệt Hảo (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Ngước Nhìn Lên Núi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Theo Đuổi Cuộc Đua (Mục Sư Dương Thạnh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới | Liên Lạc