VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Lời Hằng Sống

Lời Hằng Sống

Giăng 1:1-5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/27/2011; 2816 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 19:16:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Giáng Sinh, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1, , US2919.09 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Tâm Tình Như Phao Lô (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Trái Tim Biết Ơn (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.