VietChristian
VietChristian
nghe.app

Lời Sự Sáng

Lời Sự Sáng

Giăng 1:6-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/4/2011; 2304 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 22:9:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Giáng Sinh, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2064.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)5
2Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)4
3Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
4Hãy Cùng Ra Khơi Với Chúa (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
5Con Đức Chúa Trời (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.