VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Lời Sự Sáng

Lời Sự Sáng

Giăng 1:6-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/4/2011; 2306 xem 14 lưu
Xem lần cuối 0.30 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Giáng Sinh, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1, , US0.35 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bước Theo Trong Chiến Thắng Của Đấng Christ (Pastor Michael Proud)2
2Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
3Tiệc Thánh có gì đặc biệt? (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Sống Sao Cho Tròn Chữ Hiếu? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Mở Cổng Thiên Đàng (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.