VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Những Nhà Thông Thái Đi Tìm Cứu Chúa

Những Nhà Thông Thái Đi Tìm Cứu Chúa

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/18/2011; 698 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 0:37:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 2.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France2591.93 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Giê-xu Có Xuống Âm Phủ Không? (Mục Sư Trương Trung Tín)3
2Món Quà Dâng Chúa Giáng Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Thử Tấm Lòng Chân Thật (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Bài Học Sáu Cái Ché Đá (Mục Sư Trần Hữu Thành)2
5Người Nữ Tài Đức (Mục Sư Lê Văn Thể)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.