VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Học Chúa

Ê-phê-sô 4:17-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2011; 241 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/25/2017 21:51:37
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, Germany5629.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nhận Biết Chúa Cao Diệu Càng Hơn (Mục Sư Trần Quang Tuấn)5
2Sống Trong Đời Mới (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
3Vũ Khí Thuộc Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Binh Khí Tổng Hợp (Mục Sư Lê Văn Thái)3
5Người Sắm Sẵn Cho Việc Lành (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng