VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Học Chúa

Ê-phê-sô 4:17-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2011; 230 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2016 12:43:10
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam14466.00 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vì Chúa Đến Bất Ngờ (Mục Sư Trần Trọng Luật)4
2Tạ Ơn Thiên Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Con Cái Sự Sáng (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
4Sống Hữu Dụng Là Gì? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
5Người Được Ơn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng