VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2011; 874 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 17:32:55
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US1870.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Thành Công Trong Nghịch Cảnh (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Trả Giá Cho Sự Vâng Phục (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Chữ Thiện Trong Cơ-đốc Giáo (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Đời Sống Sau Phục Sinh I (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.