VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2011; 885 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/22/2019 16:14:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, Thailand19955.26 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Cơ Đốc Nhân Trung Tín (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
3Tôi Được Phước (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
4Người Được Ơn Chúa (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
5Tính Sổ Cuối Năm (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.