VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Lời Cứu Chuộc

Lời Cứu Chuộc

Giăng 1:19-34
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/18/2011; 2005 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/10/2019 16:44:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Giáng Sinh, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1, Korea, Republic of13328.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Trở Nên Cột Trụ Của Nhà Đức Chúa Trời (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
2Uy Quyền Của Lưỡi (Mục Sư Phan Minh Hội)3
3Hiếu Kính Cha Mẹ (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Đừng Để Bị Kinh Thường (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Chúa Vùa Giúp (Mục Sư Đỗ Đình Song)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.