VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Tạo Vật Mới Trong Chúa

2 Cô-rinh-tô 5:11-12
Pastor Michael Faber
C:1/1/2012; 374 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 16:3:42
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, France12538.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)4
2Đối Diện Với Tương Lai (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Đừng Yêu Thương Đầu Môi Chót Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
4Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Bài Học Từ Hội Thánh Ban Đầu (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.