VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Tạo Vật Mới Trong Chúa

2 Cô-rinh-tô 5:11-12
Pastor Michael Faber
C:1/1/2012; 398 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 22:19:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France17801.23 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)16
2Định Nghĩa Của Sự Tha Thứ (Phần 2) (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Người Được Gọi (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Những Khí Cụ Quyền Năng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Miệt Mài Gõ Cửa Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.