VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Đầu Năm Kiểm Kê Đời Sống Tâm Linh Với Chúa Giê-su

Rô-ma 12:3-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/1/2012; 624 xem
Xem lần cuối 6/21/2017 3:17:59
Đọc  Nhắn Tin

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Sunnyvale, CA, US3396.01 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trở Về Nhà Cha (Mục Sư Mã Phúc Thạch)3
2Đầu Của Gia Đình (Mục Sư Trương Trung Tín)3
3Niềm Vui Phục Vụ Chúa (Mục Sư Hồ Xuân Phước)2
4Tầm Quan Trọng Của Khải Tượng (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Người Đau Bại (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng