VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Đầu Năm Kiểm Kê Đời Sống Tâm Linh Với Chúa Giê-su

Rô-ma 12:3-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/1/2012; 634 xem
Xem lần cuối 11/7/2017 5:33:4
Đọc  Nhắn Tin

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1, Germany25107.01 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cẩn Thận Theo Lời Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)7
2Chiến Thắng Giê-ri-cô (Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn)6
3Tạ Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Minh)5
4Chúa, Đấng Quan Tâm (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
5Thẩm Quyền Thiên Thượng (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng