VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Đầu Năm Kiểm Kê Đời Sống Tâm Linh Với Chúa Giê-su

Rô-ma 12:3-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/1/2012; 601 xem
Xem lần cuối 11/14/2016 21:50:24
Đọc  Chia Sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam31200.45 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vì Chúa Đến Bất Ngờ (Mục Sư Trần Trọng Luật)4
2Tạ Ơn Thiên Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Đây Là Thời Điểm Để Ảnh Hưởng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
4Sống Trong Các Mối Quan Hệ Thánh (Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)3
5Sống Hữu Dụng Là Gì? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng