VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Quyền Tể Trị Tối Cao của Đấng Christ

1 Cô-rinh-tô 6:19-20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/8/2012; 471 xem
Xem lần cuối 5/20/2017 20:51:15
Đọc  Nhắn Tin

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.SốKhách từMới xem
1Aurora, CO, US2616.04 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Xây Nhà Chúa (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)5
2Hội Thánh Và Sự Cầu Nguyện (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
3Chọn Lại Con Đường (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)2
4Tình Mẫu Tử (Minh Nguyên)2
5Di Sản Của Mẹ (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng