VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Quyền Tể Trị Tối Cao của Đấng Christ

1 Cô-rinh-tô 6:19-20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/8/2012; 479 xem
Xem lần cuối 8/20/2017 14:5:8
Đọc  Nhắn Tin

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam45874.02 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khuôn Mẫu Muôn Đời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Làm Việc Lớn Hơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Hùng Vương)4
3Lời Chứng Của Giăng Báp Tít (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)2
4Thi-thiên 41 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2
5Đời Sống Chóng Qua (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng