VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Quyền Tể Trị Tối Cao của Đấng Christ

1 Cô-rinh-tô 6:19-20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/8/2012; 463 xem
Xem lần cuối 2/12/2017 11:46:28
Đọc  Nhắn Tin

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Quy Nhon, Vietnam14814.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Duyên Chị, Tình Em (Mục Sư Lâm Văn Minh)6
2Hạnh Phúc Của Người Tin Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Tình Yêu Trọn Vẹn (Mục Sư Hà Cẩm Tú)4
4Khát Khao Nước Hằng Sống (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
5Ân Tứ Dư Dật (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng