VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Môn Đồ Đấng Christ

Môn Đồ Đấng Christ

Giăng 1:35-42
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/8/2012; 2361 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 16:18:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng), Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, , US2053.18 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)29
2Được Chúa Phù Hộ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Bắt Chước Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Phước Hạnh Trong Sự Hoạn Nạn (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Giô-sép Đừng Sợ (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.