VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Môn Đồ Đấng Christ

Môn Đồ Đấng Christ

Giăng 1:35-42
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/8/2012; 2256 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 8:46:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng), Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US494.10 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Điều Gì Xảy Ra Khi Một Cơ Đốc Nhân Ngã Lòng (Phần 2) (Mục Sư Ngô Đình Can)3
2Chữa Lành Đời Sống Đau Khổ (Pastor Hồ Long)2
3Bạn Là Một Chiến Sĩ Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
4Những khí cụ quyền năng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Niềm Vui Của Người Làm Việc (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.