VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Sẽ Không Cô Đơn

Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/26/2011; 841 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 22:6:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 26.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1, France1415.46 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hệ Quả Của Ý Riêng Tốt (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
2Chớ Yêu Thế Gian (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Họ Làm Đau Lòng Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Đừng Sợ Chi (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Quên Đi Những Việc Đã Qua (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.