VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Chớ Tủi Thân Vì Nghèo

Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/23/2011; 799 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 10:41:55
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1Dallas, TX, US5685.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Có Biết Điều Mình Xin Chúa? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)6
2Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Chúa Ban Quyền Năng Đuổi Quỷ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
4Hai Cuộc Sống, Hai Dòng Đời (Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Điều Con Người Cần Hơn Hết (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.