VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Sự Khác Nhau Giữa Con Cái Và Tôi Tớ/Kẻ Làm Thuê

Giăng 1:11-12; Rô-ma 8:14; Ga-la-ti 4:1-7; Giăng 10:12-13
Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:1/15/2012; 2052 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 16:52:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1, Rô-ma 8, Ga-la-ti 4, Giăng 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1, Rô-ma 8, Ga-la-ti 4, Giăng 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US2799.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hạnh Phúc Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Ý Tưởng Khác Thường Của Nàng (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Cách Ăn Nết Ở (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Tự Do Nhờ Thuận Phục (Pastor Jason Mather)2
5Các Con Sẽ Găp Hoạn Nạn Trong Thế Gian (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.