VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Đi Tìm Chúa

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/15/2010; 294 xem
Xem lần cuối 8/22/2017 7:11:19
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Milpitas, CA, US43415.54 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Việc Lớn Hơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Hùng Vương)5
2Khuôn Mẫu Muôn Đời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Đời Sống Chóng Qua (Mục Sư Mã Phúc Thạch)3
4Lòng Ngay Thẳng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Thi-thiên 41 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng