VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Chúa Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Chúa Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/22/2012; 1042 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 17:21:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 23.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, , US866.19 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bước Theo Trong Chiến Thắng Của Đấng Christ (Pastor Michael Proud)2
2Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
3Tiệc Thánh có gì đặc biệt? (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Nhờ Đâu Được Chữa Lành (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Đánh Trận Tốt Lành (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.