VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Sứ Mạng Của Chúng Ta

Sứ Mạng Của Chúng Ta

Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/1/2012; 830 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 21:39:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, France11922.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hỏi Chúa Khi Gặp Khổ Nạn (Mục Sư Lâm Văn Minh)6
2Biến Ếch Thành Hoàng Tử (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)6
3Nói Ra Hay Giữ Kín (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Giá Của Tình Yêu (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
5Hãy Cho Họ Ăn (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.