VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sứ Mạng Của Chúng Ta

Sứ Mạng Của Chúng Ta

Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/1/2012; 865 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.80 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, , US2.21 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cắt Bì (Mục Sư Trương Trung Tín)3
2Theo Cách Mới Của Chúa (Mục Sư Phạm Thanh Duy)3
3Tống Cựu Nghinh Tân (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.