VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Cuộc Chiến Nội Tâm về Quyền Tể Trị

Ga-la-ti 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/5/2012; 539 xem
Xem lần cuối 11/7/2017 2:8:9
Đọc  Nhắn Tin

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1, Germany25311.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cẩn Thận Theo Lời Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)7
2Chiến Thắng Giê-ri-cô (Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn)6
3Tạ Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Minh)5
4Chúa, Đấng Quan Tâm (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
5Thẩm Quyền Thiên Thượng (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng