VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Cuộc Chiến Nội Tâm về Quyền Tể Trị

Ga-la-ti 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/5/2012; 519 xem
Xem lần cuối 6/14/2017 19:53:45
Đọc  Nhắn Tin

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam12479.04 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trở Về Nhà Cha (Mục Sư Mã Phúc Thạch)3
2Đầu Của Gia Đình (Mục Sư Trương Trung Tín)3
3Tầm Quan Trọng Của Khải Tượng (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
4Người Đau Bại (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Chúc Phước (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng