VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Cuộc Chiến Nội Tâm về Quyền Tể Trị

Ga-la-ti 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/5/2012; 500 xem
Xem lần cuối 11/30/2016 10:50:1
Đọc  Chia Sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam8818.05 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vì Chúa Đến Bất Ngờ (Mục Sư Trần Trọng Luật)4
2Tạ Ơn Thiên Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Con Cái Sự Sáng (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
4Người Được Ơn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Tấm Lòng Biết Ơn (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)3

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng