VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Người Dọn Đường

Người Dọn Đường

Lu-ca 1:76-80
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/11/2011; 633 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 11:8:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, Germany3664.83 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Theo Chúa Giê-su (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
2Nguồn Phước: Khi Phục Vụ (Mục Sư Nguyễn Thành An)1
3Bí Quyết Đắc Thắng Của Sự Cầu Nguyện (Mục Sư Châu An Phước)1
4Đấng Cảm Thương (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)1
5Gió Và Lửa (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.