VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Phước Đầu Năm

Thi-thiên 128:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/1/2012; 914 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 18:4:15
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 128.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 128.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, Germany4233.49 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bài Hát Tạ Ơn (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Sứ Mạng Giảng Hòa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)2
3Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Vượt Qua Sự Ngã Lòng (Mục Sư Phan Minh Hội)2
5Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.