VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Đối Nghịch Và Lời Mời

Giăng 7:25-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/8/2010; 406 xem 3 lưu
Xem lần cuối 52.18 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US52.18 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Hạt Cải Và Men (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
3Ai Có Tai Mà Nghe, Hãy Nghe! (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
4Vững Tin Lời Chúa Hứa (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
5Ơn Càng Trên Ơn (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.