VietChristian
VietChristian
nghe.app

Năm Hồng Ân

Năm Hồng Ân

Lu-ca 4:14-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/5/2012; 1483 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 7:12:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, France5562.13 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Được Ơn Trước Mặt Người Ngoài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
2Nhắm Mục Đích Mà Chạy (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
3Ban Đầu: Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
4Lòng Chung Thủy (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Tránh Làm Gương Xấu (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.