VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Đức Thánh Linh Yêu

Đức Thánh Linh Yêu

1 Cô-rinh-tô 12:31-13:13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/12/2012; 832 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 13:48:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary, Ngày Tình Yêu.


SốKhách từMới xem
1, France3328.11 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)12
2Được Ghi Tên Trên Hòn Sỏi Trắng (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)4
3Vài Lời Dạy Của Chúa Trong Tuần Thánh (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)2
4Biết Lúc Mình Được Thăm Viếng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Vào Thành Giê-ru-sa-lem (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.