VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Công Việc Của Đức Thánh Linh

Giăng 16:1-15; Giăng 14:26
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/7/2012; 965 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/30/2020 8:19:59
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 16, Giăng 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16, Giăng 14.

Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam3125.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)41
2Đến Gần Chúa Hơn (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Từ Phụ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Làm thế nào để được mặc lấy Quyền Phép mà giảng Lời Chúa cách dạn dĩ? (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Càng Khao Khát Chúa Càng Được Phước (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.