VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Sứ Điệp Đầu Tiên Của Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 2:14-38
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/19/2012; 661 xem
Xem lần cuối 7/9/2019 9:33:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Hội Thánh Với Quyền Phép Đức Thánh Linh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US10944.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Chúa Đấng Chăn Dắt Tôi (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Đức Tin Đi Qua Cơn Đỏ Lửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Phục Vụ Như Chúa Giê-xu (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Tấm Lòng Thiên Thượng (Mục Sư Võ Bá Thanh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.