VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Đấng Christ Là Sự Sống Tôi

Phi-líp 1:19-26
Pastor Doug Kellum
C:3/4/2012; 404 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 3:33:13
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Memphis.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1053.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lạc Mất, Chết Mất, Hư Mất (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
2Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)3
3Dám Nói Không (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)1
4Được Gọi Thánh Sống Cũng Thánh (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Chết con người bản ngã để sống trong Quyền năng Phục sinh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.