VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Đấng Christ Là Sự Sống Tôi

Phi-líp 1:19-26
Pastor Doug Kellum
C:3/4/2012; 427 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 3:3:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Memphis.


SốKhách từMới xem
1, , US5641.63 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chiến Đấu Chống Lại Cám Dỗ (Mục Sư Trần Trọng Luật)3
2Điều Phải Có (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Lời Cam Kết trong Năm Mới (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Đồng Hành Với Chúa Trong Năm Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Giữ Lòng Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.